Máy bay tạo ra vùng khói và tiếng nổ khi vược tường âm thanh

Bạn có biết rằng tốc độ âm thanh 1225km/h và khi bay vược qua tốc độ này máy bay tạo vùng khói và tiếng nổ cực lớn. Khoảnh khắc một …

Xem thêm Máy bay tạo ra vùng khói và tiếng nổ khi vược tường âm thanh

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4)
Loading...