Home >> Ý tưởng xử lý góc bếp một cách sáng tạo

Ý tưởng xử lý góc bếp một cách sáng tạo

Bạn có thấy rằng khi làm tủ bếp dưới. Phần góc của tủ bếp thường rất khó sử dụng một cách hiệu quả. Do nó quá rộng xa tầm với

Trước dây người ta hay tận dụng góc khuất này để chứa bình gas. Nhưng hiện nay các bếp điện, bếp từ thay thế bình ga nên phần này gần như bỏ trống vừa lãng phí diện tích vừa dơ dáy

Với ý tưởng rất sáng tạo này. Bạn có thể sử dụng không gian góc chết của kệ bếp một cách thoải mái

Related Posts

None found

Leave a Comment