Home >> Ý tưởng về cửa trượt dành cho Garage

Ý tưởng về cửa trượt dành cho Garage

Chắc các bạn cũng biết cửa Garage thường dùng cửa cuốn, vậy thì một ý tưởng về cửa trượt thì sao. Thế mạnh của cửa cuốn là gọn nhẹ, khi thu lại không tốn diện tích như các dòng cửa mở bản lề hoặc cửa trượt thông thường.

Tuy nhiên, đối với cửa cuốn thì chúng ta không thể làm cửa kính được. Vì vậy buộc chúng ta phải sử dụng cơ cấu cửa trượt hoặc cửa mở.

Kho ý tưởng muốn giới thiệu đến các bạn một ý tưởng cửa trượt lên phía trên. Như vậy sẽ đỡ phí diện tích và không tốn khoảng không khi mở cửa

Mời bạn tham khảo thêm các ý tưởng sáng tạo khác

 

Related Posts

Leave a Comment