Ý tưởng trang trí gầm cầu thang bằng tủ sách – vừa đẹp vừa trí thức

Tủ sách làm đẹp gầm cầu thang. Như các thiết kế hiện nay, gầm cầu thang hầu như sử dụng như kho tạm, nó vừa dơ dáy vừa xấu xí. Hãy tham khảo một số mô hình sử dụng gầm cầu thang làm kệ sách. Vừa đẹp và lại nhìn có vẽ rất trí thức nữa chứ

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply