Nghệ thuật tạo hình từ khung dây mì sợi

15

Một nghệ thuật rất hay về tạo hình thể con người. Xem qua đoạn video này biết đâu sẽ kích thích trí tưởng tượng của bạn

Moodles: Collapsing Noodle Humans Designed To Help Reduce Stress

Watching them move is meant to decrease stress.

Người đăng: Vocativ vào Thứ Bảy, 11 Tháng 11, 2017

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      My Chatbot
      Powered by Replace Me