Home >> Ý tưởng tạo ra khuôn mặt có thể nói chuyện với trẻ nhỏ – TJ*

Ý tưởng tạo ra khuôn mặt có thể nói chuyện với trẻ nhỏ – TJ*

Đây là một ý tưởng khá thú vị của một kỹ sư người Ấn Độ, bằng cách điều kiển mắt theo 2 trục X và trục Z cộng với điều khiển miệng theo trục Z đã tạo cho trẻ một mô hình khá độc đáo

Trẻ sẽ dùng mạch điều kiển để set các điểm cho mắt và miện để có thể trò chuyện với mình. Nghe qua có vẽ khó hiểu, nhưng bạn xem video sẽ dễ hiểu hơn

Kho Ý Tưởng muốn giới thiệu ý tưởng này để các bạn có thể sử dụng mô hình tương tự và lập trình cho 2 motors điều khiển mắt và 1 motor điều khiển miệng sau đó lập trình cho robot phát âm các từ với 3 thông số (2 thông số mắt, 1 thông số miệng) từ từ nếu đủ kinh nghiệm bạn có thể dùng các kỹ thuật tự học cho robot. Đây là một ý tưởng rất hay để giảng dạy bộ môn khoa học máy tính và AI

Related Posts

None found

Leave a Comment