Home >> Ý tưởng tạo ra bộ khớp nối dành riêng cho đồ gỗ

Ý tưởng tạo ra bộ khớp nối dành riêng cho đồ gỗ

Bạn có thuộc típ người thích DIY và thường làm các đồ gỗ trong gia đình thì không có lý do gì không xem ý tưởng này cả.

Tác giả cũng giống như bạn, rất thích mày mò đồ gỗ và mong muốn thương mại một bộ kết nối để chúng ta dễ dàng lắp ráp các thanh gỗ, mãnh gỗ với nhau tạo thành các vật dụng trong gia đình. Và họ đã tạo ra bộ UX4 kit

Ý tưởng này rất hay, bộ kit nối đồ gỗ nhìn rất đẹp và nghệ thuật.

Related Posts

Leave a Comment