Ru trẻ ngủ thời đại công nghệ

5

Thời đại công nghệ có khác, kiểu này thì trẻ ngủ cả ngày. Đã xa rồi tiếng đưa nôi à ơi. Đem nôi này về Vn thu âm phát các bài ru của bà và tiếng cọt kẹt thì hay nhỉ.

مدهش لطيف كتير

Người đăng: ‎شبكة حديث اليوم‎ vào Thứ sáu, 9 Tháng 12, 2016

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply