Memobottle – ý tưởng tạo ra bình đựng nước siêu tiện lợi và cực kỳ hay

10

Tại sao bình nước luôn có hình trụ tròn hoặc hình trụ vuông. Túi sách, cặp táp chúng ta lại có hình chữ nhật và nó được thiết kế để mang theo sổ sách, giấy tờ, laptop… tất cả đều hình chữ nhật. Bạn có nhận thấy rằng mang bình nước hình tròn trong những túi sách này là rất khó buộc chúng ta phải sách tay bình nước.

Với ý tưởng cực hay này, tác giả đã tạo ra bình nước hình chữ nhật dẹp như cuốn sổ tay vì vậy chúng ta có thể dễ dàng bỏ trong túi xách rất gọn.

Ý tưởng này đang gọi vốn rất thành công trên diễn đàn khởi nghiệp thế giới kickstater

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      My Chatbot
      Powered by Replace Me