Home >> Ý tưởng sáng tạo với chiếc máy in tay nhỏ gọn

Ý tưởng sáng tạo với chiếc máy in tay nhỏ gọn

Máy in thì quá quen thuộc với chúng ta. Nhưng những chiếc máy in thông thường chỉ in trên mặt phẳng. Nếu bạn cần in trên mặt cong thì phải sử dụng cơ chế in khác. Vd in bằng nước hoặc in bằng tampad
Tuy nhiên có một ý tưởng rất hay, chế chiếc máy in đủ nhỏ để có thể dễ dàng in trên mọi bề mặt khác nhau. Theo như quan sát thì máy có thể in trên mọi vật liệu

Related Posts

Leave a Comment