Home >> Ý tưởng sáng tạo cách chụp hình tận dụng chế độ panorama

Ý tưởng sáng tạo cách chụp hình tận dụng chế độ panorama

Đôi khi chúng ta không cần phải lạm dụng quá nhiều về photoshop mà dùng các chế độ chụp hình có sẵn trên điện thoại một cách sáng tạo sẽ giúp có một bức hình độc đáo nhất quả đất
Cách sử dụng chế độ chụp hình panorama để chụp 1 bức hình bạn đang chụp chính cái bóng của bạn

Related Posts

None found

Leave a Comment