Home >> Ý tưởng nắp đậy silicon

Ý tưởng nắp đậy silicon

Để bảo quản một số thực phẩm không có nắp đây, chúng ta hay sử dụng màn nylon mỏng. Với màn nylon đó quá trình sử dụng gây ô nhiễm môi trường cũng khá là tốn nhiều chi phí.

1 nhóm tác giả đã nãy ra ý tưởng tạo nắp đậy vạn năng cho mọi kích cỡ khác nhau bằng cách sử dụng một loại silicon an toàn có khả năng co giãn, chịu nhiệt độ cao và thấp. Chiếc nắp đậy này có nhiều màu sắc để tạo sự thích thú và cho người sử dụng. Dễ dàng rửa sạch và tái sử dụng.

Ý tưởng độc đáo này vẫn đang còn kêu gọi đầu tư trên trang diễn đàn khởi nghiệp kickstater

Related Posts

None found

Leave a Comment