Ý tưởng mới cho giày trượt Patin

Giày trượt patin rất hấp dẫn nhưng lại rất khó đi, và cũng không thể sử dụng đi lại thông thường hoặc leo cầu thang.

Với ý tưởng kết hợp đôi giày thể thao hàng ngày cùng với bánh trượt. Lúc muốn chúng ta có thể dùng bánh trượt đi nhanh hơn như giày patin. Lúc thông thường chúng ta đẩy bánh lên và dùng đi lại

ý tưởng này đang được kêu gọi đầu tư trên kênh khởi nghiệp kickstater.com của Mỹ

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply