Home >> Ý tưởng hay về dụng cụ nâng tấm bê tông nặng

Ý tưởng hay về dụng cụ nâng tấm bê tông nặng

Một ý tưởng rất đơn giản về dụng cụ nâng tấm bê tông nặng không tốn nhiều sức. Với một thiết kế tối giản như chiếc xe cút kít.
Xe có kích thước nhỏ và lắp ráp dễ dàng. Một lúc có thể nâng nhiều tấm bê tông và có thể đặt từng tấm bê tông xuống theo ý đồ.


Mời bạn xem video nhé

Bạn tham khảo thêm các ý tưởng sáng tạo khác.
 

Related Posts

Leave a Comment