Home >> Xe tự chế độc đáo

Xe tự chế độc đáo


Phải nói là bác nào chế chiếc xe này cực kỳ gọn gàng và ngầu. Với giàn ngang to vật vả như vậy thì giúp xe chạy cực năng. Nếu bạn nào từng đi xe đạp giàn ngang và giàn thấp (xe nữ) thì thấy xe giàn ngang lực chạy mạnh hơn cho dù cùng sức đạp.

Related Posts

Leave a Comment