Home >> Vật liệu thông minh – Nitinol

Vật liệu thông minh – Nitinol

Nitinol là hợp kim của niken và titan với thành phần Ni và Ti gần bằng nhau. Ở tên gọi Nitinol có hai nguyên tố Ni và Ti. Nitinol có khả năng nhớ hình, nghĩa là lúc tạo ra một hình dáng ban đầu khi Nitinol ở trạng thái nóng, các phần tử sẽ xắp xếp cấu trúc. Tiếp theo ta làm lạnh hoặc để nhiệt độ thường và uốn cong, bẻ mọi thứ gì đi nữa, khi nung nóng lại nó sẽ trở lại hình dáng lúc đầu
Nói gọn lại

  1. Tạo hình dạng Nitinol lúc ở nhiệt độ nóng, khi nhiệt độ thường chúng ta làm biến dạng nó thì lúc nung nóng lại nó trở lại hình dạng chúng ta đã tạo
  2. Tạo hình dạng cho Nitinol lúc lạnh, nhiệt độ thường chúng ta làm biến dạng nó, nếu bỏ vào lạnh nó trở lại hình dạng chúng ta đã tạo lúc lạnh

Các bạn xem video dễ hiểu hơn nha

This Shapeshifting Metal Wire Is Magical

This Shapeshifting Metal Wire Is Magical

Người đăng: Nifty Science vào Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

Related Posts

None found

Leave a Comment