Ứng dụng khớp các đăng để truyền động cho bánh xe


Như chúng ta thấy, bánh xe được truyền động theo nguyên lý này thì cực kỳ uyển chuyển. Nó có thể thay đổi góc dễ dàng vì vậy hệ thống giảm chấn sẽ đảm nhận vai trò thoải mái hơn, dễ thiết kế hơn nhiều

Related Posts