Home >> Thí nghiệm sự dịch chuyển của sóng âm

Thí nghiệm sự dịch chuyển của sóng âm

Tai bạn có thể nghe được âm thanh từ tần số đến 20khz. Tuy nhiên bạn không thể nhìn thấy sóng âm. Một thí nghiệm đơn giản sau đây bạn sẽ thấy sự di chuyển của sóng âm. Khi được tạo ra sóng âm lan truyền trong không khí nén và giản các phần tử không khí đến lúc gặp trái bóng. Nó đẩy trái bóng đi

Related Posts

Leave a Comment