Home >> Tái sử dụng chui đèn compact hư

Tái sử dụng chui đèn compact hư

Khoan hãy bỏ đi các bóng đèn compact bị hư trước khi xem mẹo sau đây. Các bóng đèn compact bị hư chúng ta có thể sử dụng chuôi đèn để kích phát sáng cho các bóng đèn dài vì chúng hoạt động cùng một nguyên lý. Bạn không cần phải dùng chuột và tăng phô nữa.
Xem qua video hướng dẫn sau nhé. Rất dễ và gọn

Related Posts

None found

Leave a Comment