Tag: xe dập lửa
Ý tưởng sáng tạo về xe chửa cháy tự hành khá thú vị 5 (1)
SaveSavedRemoved 2

Ý tưởng sáng tạo về xe chửa cháy tự hành khá thú vị 5 (1)

Nếu bạn tham khảo kho ý tưởng thì có thể nhận thấy có khá nhiều ý tưởng về chửa cháy, hôm nay chúng tôi giới thiệu bạn một ý tưởng xe chửa cháy tự hành rất hay.Khi suy nghĩ đến chữa cháy, chúng ta hình dung ra các chiến sĩ cứu hoả phun vòi rồng nước vào đám lửa. Đó chỉ là những đám lửa không mang đến nguy cơ nổ ...

READ MORE +