Zoofold – mặt nạ 3D con thú bằng giấy xếp hình

Các mặt nạ 3D thường làm bằng cách ép vật liệu vào khuôn. Sau đó dùng màu để sơn thủ công lên các mặt nạ Tuy nhiên tác giả đã …

Xem thêm Zoofold – mặt nạ 3D con thú bằng giấy xếp hình

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3)
Loading...