Tag: con vật ra ngoài vũ trụ
Những con vật đã bay ra không gian
SaveSavedRemoved 0

Những con vật đã bay ra không gian

Từ thời đầu tiên khám phá vũ trụ. Không nhà khoa học nào biết là môi trường không trọng lượng sẽ tác động lên chúng ta như thế nào? Vì vậy họ đã sử dụng các sinh vật sống để thí nghiệm trong môi trường này. Sinh vật bay ra khí quyển đầu tiên - Con ruồi dấm Con ruồi dấm đã được tên lửa V-2 của Mỹ phóng lên vũ trụ đầu ...

READ MORE +