Tag: bàn học thay đổi chiều cao
Ý tưởng thiết kế bàn học thay đổi chiều cao
SaveSavedRemoved 0

Ý tưởng thiết kế bàn học thay đổi chiều cao

Bàn học thay đổi chiều cao. Như chúng ta biết rằng ở lứa tuổi học sinh lớn rất nhanh theo từng năm. Vì vậy cần có 1 bàn học thay đổi chiều cao phù hợp. Với các mẫu bàn thông thường trên thị trường. Họ thường có các lỗ chặn và chúng ta kéo bàn lên rồi vặn vít lại đúng chiều cao mong muốn.Các mẫu thiết kế như vậy ...

READ MORE +