Home >> Sức mạnh của Teamwork

Sức mạnh của Teamwork

Teamwork tốt hay xấu?

Teamwork mạnh như thế nào. Nếu bạn đang là dân văn phòng thì suốt ngày nghe sếp nói về team-work.
Còn nếu bạn là sinh viên chuẩn bị đi kiếm việc thì thường nghe các nhà phỏng vấn đề cập về team-work.
Thực ra làm việc nhóm giúp chúng ta rất nhiều.

  • Giúp chia nhỏ công việc để dễ hoàn thành hơn
  • Giúp triển khai ý tưởng

Mời bạn xem qua một video hoạt hình về sức mạnh của tập thể rất đáng yêu

Tiếc là không phải khi nào làm theo nhóm cũng tốt. Mời bạn xem khía cạnh xấu của nhóm nhé

Tham khảo thêm
Mục giải trí hại não

Leave a Comment