Sức mạnh của sét đánh

Bạn đã thấy sét nhiều rồi, có bao giờ cảm nhận được sức mạnh của sét chưa.
Sét chính là tia lửa điện được sinh ra do các đám mây tích điện khác nhau hoặc giữa mây và mặt đất. Tia sét có thể tạo ra nhiệt độ 30.000 độ C trong khi đó sắt chỉ cần khoảng 1000 độ là chảy luôn rồi.

Bạn xem qua  video sức mạnh khủng khiếp của sét nha

This is so TERRIFYING!

Posted by NTD Life on Thursday, October 12, 2017

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply