Solar Tube – ý tưởng lấy ánh sáng từ mặt trời cực kỳ thông minh

Khi nghĩ đến lấy sáng, đơn giản chúng ta chỉ cần cắt một vùng trống trên mái nhà và đặt vào đó tấm kính.

Tuy nhiên nếu muốn ánh sáng đi lòng vòng trong nhà thì làm sao.

Với một ý tưởng sáng tạo theo nguyên lý hoạt động sợi quang. Chúng ta tạo đường ống bằng kim loại sáng vd inox

Ánh sáng khi vào ống sẽ phản chiếu liên tục trong đó và đi đến cuối đường dẫn ống đến vùng chúng ta cần làm sáng.

Hơn nữa vậy ban đêm thì sao. Tác giả có gắn 1 bộ đèn năng lượng mặt trời trong đường ống để hấp thụ ánh sáng ban ngày và ban đêm phát sáng. Đây là một ý tưởng rất để thu và phát ánh sáng mặt trời cực kỳ thông minh

Kiểu này thì nhà máy điện thất thu khối tiền

Solatube Daylighting Systems

Posted by Viral in USA on Wednesday, October 4, 2017

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply