Home >> Sinh vật có cú đấm mạnh nhất thế giới

Sinh vật có cú đấm mạnh nhất thế giới

Không phải những con vật to lớn mà chính là con tôm tích này. Có cú đấm cực mạnh. Theo như người ta đo được thì cú đấm này có thể làm vỡ vỏ tất cả các con ốc, cua…và lực đấm tương đương viên đạn vừa ra khỏi nòng súng
Nếu bạn chưa hình dung ra được thì có thể thử cắn một con ngêu bằng răng xem có vở không nha

Related Posts

Leave a Comment