Sạc điện thoại bằng năng lượng gió – 1 ý tưởng rất hay

Sạc điện thoại bằng pin hay bằng năng lượng mặt trời thì khá là phổ biến. Vậy sạc bằng năng lượng gió thì sao. Tại sao chúng ta cần sạc này.

Đơn giản là khu vực miền trung mua dầm mưa dề vào mùa bảo lũ, điện không có, nắng cũng không thì lấy đâu ra năng lượng để sạc. May mắn là gió rất mạnh. Bão mà 😀

Ý tưởng tạo turbin nhỏ chạy bằng năng lượng gió để sạc điện thoại rất hay và sáng tạo. Chúng ta có thể dùng gắn phía sau xe khi đi phược cũng sạc được kha khá nhỉ.

Kho Ý Tưởng gợi ý cho bạn, bạn có thể dùng động cơ DC bán tại các quầy đồ cũ. Dùng phần roto chế thêm cánh quạt. Khi gió làm xoay cánh quạt sẽ tạo ra điện ở 2 đầu dây ra. Bạn tìm cách lưu lại điện này thì bạn đã có 1 turbin gió rồi đó.

Mời bạn xem qua thiết kế sáng tạo này nhé

Và xem video nhé

Sạc điện thoại bằng sức gió

KHO Ý TƯỞNG giới thiệu.Sạc điện thoại bằng pin hay bằng năng lượng mặt trời thì khá là phổ biến. Vậy sạc bằng năng lượng gió thì sao. Tại sao chúng ta cần sạc này. Đơn giản là khu vực miền trung mua dầm mưa dề vào mùa bảo lũ, điện không có, nắng cũng không thì lấy đâu ra năng lượng để sạc. May mắn là gió rất mạnh. Bão mà :DÝ tưởng tạo turbin nhỏ chạy bằng năng lượng gió để sạc điện thoại rất hay và sáng tạo. Chúng ta có thể dùng gắn phía sau xe khi đi phược cũng sạc được kha khá nhỉ.http://khoytuong.vn/sac-dien-thoai-bang-nang-luong-gio-1-y-tuong-rat-hay/

Posted by khoytuong.vn on Saturday, January 6, 2018

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply