Ru trẻ ngủ thời đại công nghệ

Thời đại công nghệ có khác, kiểu này thì trẻ ngủ cả ngày. Đã xa rồi tiếng đưa nôi à ơi. Đem nôi này về Vn thu âm phát các bài ru của bà và tiếng cọt kẹt thì hay nhỉ.

مدهش لطيف كتير

Posted by ‎شبكة حديث اليوم‎ on Friday, December 9, 2016

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply