Home >> Quay toàn cảnh con kiến uống mật ong

Quay toàn cảnh con kiến uống mật ong

Video quay lại toàn cảnh một con kiến đi đến uống mật ong đến lúc bụng căng như cái trống.
Có lẽ kiến không có bao tử mà cái bụng chính là bao tử của nó

Related Posts

None found

Leave a Comment