Home >> Phụ tùng biến cái khoan tay thành máy cắt

Phụ tùng biến cái khoan tay thành máy cắt

Khoan tay là dụng cụ cực kỳ phổ biến tại mọi gia đình, để mở rộng thêm tính năng cho khoan tay, hãng EDMA Pháp đã tạo ra một phụ tùng đi kèm là Nibblex gắn vào khoan tay để biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến giúp cắt các tấm kim loại một cách dễ dàng.

Related Posts

None found

Leave a Comment