Home >> Liệu con ốc sên có bị chẻ làm 2 khi bò THEO CHIỀU DỌC lưỡi dao cực sắt

Liệu con ốc sên có bị chẻ làm 2 khi bò THEO CHIỀU DỌC lưỡi dao cực sắt

Lưỡi dao cạo cực sắt, cắt dễ dàng vậy liệu con ốc sên có bị chẻ làm 2 khi bò theo chiều dọc lưỡi dao. Nếu chưa đủ mạnh, cho ốc sên bò lên lưỡi dao có răng cưa thì sao nhỉ
Bạn đoán số phận con ốc sên sẽ như thế nào

  1. Bị đứt da -> đau và bỏ cuộc
  2. Bị cứa đứt làm 2 nhưng vẫn bò
  3. Không vấn đề gì cả

Tác giả thử nghiệm rất nhiều loại dao khác nhau, thậm chí lưỡi dao lam, lưỡi dao có nhiều răng cưa…
Xem video nhé

Bạn tham khảo thêm các kiến thức khoa học khác nhé

Nguồn tham khảo : Most creative Ideas

Related Posts

1 thought on “Liệu con ốc sên có bị chẻ làm 2 khi bò THEO CHIỀU DỌC lưỡi dao cực sắt”

  1. Khoa học là có chứng minh, giải thích…còn đưa ra gọi là khoa học mà chẳng hiểu đó là gì thì xin đừng nhé. Thân…

    Reply

Leave a Comment