Liệu con ốc sên có bị chẻ làm 2 khi bò THEO CHIỀU DỌC lưỡi dao cực sắt

Bạn đoán số phận con ốc sên sẽ như thế nào

  1. Bị đứt da -> đau và bỏ cuộc
  2. Bị cứa đứt làm 2 nhưng vẫn bò
  3. Không vấn đề gì cả

Tác giả thử nghiệm rất nhiều loại dao khác nhau, thậm chí lưỡi dao lam, lưỡi dao có nhiều răng cưa…

Xem video nhé

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply