Home >> Nông nghiệp sáng tạo của Nhật Bản

Nông nghiệp sáng tạo của Nhật Bản

Nhật Bản là nước công nghiệp nhưng bạn phải khâm phục nông nghiệp sáng tạo của Nhật Bản. Nhờ áp dụng công nghệ và ngành cơ khí của họ quá mạnh. Nhìn cách họ cày cấy nghĩ đến nông dân mình thấy thèm.

Họ không chủ trương sản xuất thật nhiều trong nông nghiệp. Mà họ chú trọng đến chất lượng hơn. VD lúa của họ hạt có nhiều dưỡng chất hơn và dẻo hơn.

Với máy móc hỗ trợ tận răng như vậy thì năng suất cao mà đổ ít mồ hôi. Mỗi ngày làm việc là một niềm vui, không quá cực nhọc nhỉ

Kubota là một hãng sản xuất máy nông nghiệp lớn nhất nước Nhật và cũng có nhà máy sản xuất tại Bình Dương

Bạn tham khảo thêm các ý tưởng sáng tạo khác và đừng quên chia sẽ cho bạn bè cùng xem nha

Related Posts

Leave a Comment