Nông nghiệp sáng tạo của Nhật Bản

Nhật Bản là nước công nghiệp nhưng mảng nông nghiệp phát triển cực mạnh. Nhờ áp dụng công nghệ và ngành cơ khí của họ quá mạnh. Nhìn cách họ cày cấy nghĩ đến nông dân mình thấy thèm.

Với máy móc hỗ trợ tận răng như vậy thì năng suất cao mà đổ ít mồ hôi. Mỗi ngày làm việc là một niềm vui, không quá cực nhọc nhỉ

農業機械は「働くロボット」。IoT時代の最先端技術を実用化!人間とロボットの最適解を追求する開発現場。https://goo.gl/dzK1EC

Posted by NewsTV on Sunday, October 15, 2017

Kubota là một hãng sản xuất máy nông nghiệp lớn nhất nước Nhật và cũng có nhà máy sản xuất tại Bình Dương

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply