Home >> Những ảo thuật với từ trường

Những ảo thuật với từ trường

Nam châm có thể tìm rất phổ biến tại các vật dụng thông thường hoặc có thể mua tại các nhà sách, siêu thị.
Với đặc tính tạo ra lực hút hoặc lực đẩy không tiếp xúc, chúng ta có thể sử dụng để tạo ra các thí nghiệm cực kỳ độc đáo

  1. Làm con quay quay trong không trung
  2. Làm vòng bằng đồng quay liên tục
  3. Làm la bàn đơn giản

Related Posts

Leave a Comment