Nhìn nó ăn làm mình cũng muốn ăn măng tre luôn

Hình ảnh con gấu trúc trong vườn thú ở Trung Quốc ăn măng tre cực kỳ ngon. Nhìn cái miệng nó chóp chép mà nhai ngon lành làm mình cũng muốn ăn luôn ợ

Nhìn nó ăn xong mình cũng có cảm giác muốn ăn tre luôn là sao 😅😅😅

Nhìn nó ăn xong mình cũng có cảm giác muốn ăn tre luôn là sao 😅😅😅#PetCrush

Posted by Pet Crush + on Tuesday, July 4, 2017

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply