Home >> Nguyên lý của máy may

Nguyên lý của máy may


Đôi lúc bạn có để ý rằng máy may hoạt động như thế nào không. Chỉ thấy cái kim chọt xuống chọt lên mà nó may được. Một số trường hợp tại sao họ có thể may bằng 2 màu chỉ khác nhau cho vải 2 màu

Related Posts

Leave a Comment