Nghệ thuật tạo hình từ khung dây mì sợi

Một nghệ thuật rất hay về tạo hình thể con người. Xem qua đoạn video này biết đâu sẽ kích thích trí tưởng tượng của bạn

Moodles: Collapsing Noodle Humans Designed To Help Reduce Stress

Watching them move is meant to decrease stress.

Posted by Vocativ on Saturday, November 11, 2017

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply