Home >> Mô phỏng kết cấu cơ khí biến chuyển động xoay thành chuyển động phẳng

Mô phỏng kết cấu cơ khí biến chuyển động xoay thành chuyển động phẳng

Với kết cấu Scotch Yoke này có thể biến chuyển động quay thành chuyển động thẳng. thực ra có thể xem là phiên bản mở rộng của cơ cấu tay quay con trượt nhưng cơ cấu này uyển chuyển hơn. Trượt được cả 2 vị trí vì vậy sẽ giúp điều chỉnh khoản cách trượt bằng cách điều chỉnh cánh tay đòn

Related Posts

None found

Leave a Comment