Cách nhẫm phép tính nhân nhiều số cực kỳ hay

22

Hiện nay với sự xuất hiện của máy tính, điện thoại… làm con người chúng ta lười tính toán. Bài toán cộng đơn giản cũng dùng máy tính huống gì phép tính nhân

Nhân 1 số còn nhẩm bản cữu chương, nhân 2 số thì vơ lấy cái máy tính ngay và liền

Vậy nhân 3 số mà không có máy tính thì làm sao. Với cách tính cực kỳ sáng tạo và thông minh của người Nhật Bản, bạn có thể dùng để nhân nhẫm nhiều số cực kỳ hay

Hãy chia sẽ cho bạn bè cùng xem ha

Japanese Multiplication

Japanese Multiplication – Multiply Using Lines (Math Trick)

Người đăng: Did you know? vào Thứ Bảy, 11 Tháng 11, 2017

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply