Máy giặt bằng tay

Một ý tưởng rất không mới nhưng rất hay, chế tạo máy giặt bằng tay thay vì bằng điện như bình thường

Đối tượng khách hàng này là các vùng không có điện, các sinh viên, thuê nhà… không đủ chi phí mua máy giặt hoặc thuê giặt ủi có thể sử dụng máy này.

Ý tưởng này đang kêu gọi vốn trên trang diễn đàn khởi nghiệp kickstater

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply