Home >> Line-us con robot vẽ trên giấy điều khiển bằng smart phone

Line-us con robot vẽ trên giấy điều khiển bằng smart phone

Thật là một ý tưởng tuyệt vời kết hợp với công nghệ để tạo ra một cánh tay máy giúp phát họa sketch trên giấy thực tế

  1. Nhận biết hình ảnh từ máy tính bảng, điện thoại… và vẽ lên giấy thông qua bluetooth
  2. Thiết kế tinh gọn chỉ bằng  bàn tay

Hiện nay nhóm kỹ sư sáng lập ra Line-us đang kêu gọi vốn rất thành công trên trang web khởi nghiệp kickstater.com, giờ chúng ta chỉ còn chờ việc xuất xưởng sản phẩm công nghệ độc đáo này thôi

Related Posts

None found

Leave a Comment