Tạo ra quái vật núi lửa bằng các chất thông thường

17

Con quái vật núi lửa này có khả năng tăng tiết diện và phát triển có thể làm cho bạn phải ớn lạnh về sức mạnh của nó

Chỉ với các thành phần đơn giản dễ kiếm trong bếp

  1. Banking soda
  2. Đường ăn
  3. Cát xây nhà
  4. Xăng trong quẹt zippo hoặc xăng xe

Lưu ý rằng chỉ nên thí nghiệm ngoài trời và dùng với 1 lượng vừa phải phòng gây ra cháy nổ nguy hiểm

 

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply