Người nông dân Nhật Bản và cây táo Aomori – chuyện thần kỳ có thật

7

Một câu chuyện rất nhân văn về anh nông dân Nhật Bản và cây táo ở Aomori Nhật Bản. Ông Akinori đã cương quyết không sử dụng phân bón hoá học và thuốc trừ sâu như những nông dân khác

Ông đã nếm đủ thất bại cho đến lúc bế tắc phải tự tử thì cuối cùng ông cũng tìm ra được phương pháp mà xưa nay ông tổ chúng ta vẫn dùng cho đến khi các tập đoàn hoá chất phát triển.

Bạn tham khảo thêm các kiến thức khoa học lý thú khác nhé

 

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      My Chatbot
      Powered by Replace Me