Làm sao chuột có thể chui lên từ bồn cầu?

17

Có bao giờ bạn gặp tình huống thấy con chuột chui lên từ bồn cầu. Đôi lúc chúng ta xem phim kinh dị thấy rắn cũng chui lên từ bồn cầu.

Nhiều khi chúng ta tự hỏi làm sao được, hãy xem nguyên lý hoạt động sau và mô phỏng thật của kênh địa lý quốc gia NatGEO -USA về hình ảnh con chuột này bạn sẽ hiểu

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply