Công thức toán học (a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab

2

Công thức khai triển toán học trên thì ai ai trong chúng ta cũng biết. Vây có bao giờ bạn tự hỏi sao lại có công thức trên và cách chứng minh nó như thế nào?

Một chút mô tả bằng hình ảnh chắc chắn bạn sẽ nhớ cả đời. Qua video sau bạn sẽ thấy sự lý thú của toán học

https://www.facebook.com/Nerdiest/videos/1765886930165554/

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply