Home >> Kết hợp giữa bút và thước kẻ trong một dụng cụ

Kết hợp giữa bút và thước kẻ trong một dụng cụ

Bút luôn đi cùng cây thước, đó là một điều tất yếu dành cho các kỹ sư, kiến trúc sư.

Vậy tại sao chúng ta không kết hợp chung lại thành một, đây là một ý tưởng sáng tạo của nhóm sinh viên đang kêu gọi vốn đầu tư trên cộng đồng khởi nghiệp kickstater.

Sản phẩm này gọi là PEN TYPE-A. Hãy xem qua ý tưởng thiết kế của nhóm này nhé. Biết đâu các ý tưởng này là nền tảng cho sự sáng tạo của bạn trong tương lai

Related Posts

None found

Leave a Comment