Home >> Hướng dẫn xếp máy bay chiến đấu F16

Hướng dẫn xếp máy bay chiến đấu F16

F16 là dòng máy bay chiến đấu thành công nhất của Mỹ với số lượng sản xuất lớn và cho đến nay hầu như các nước thuộc Nato hoặc có quan hệ với Mỹ đều đang sử dụng.

Chiếc máy bay này rất đẹp. trong video này hướng dẫn bạn xếp giấy thư giản chiếc F16. Nếu bạn có một chút hoa tay, hãy sơn phết lên cho đẹp hơn

Related Posts

None found

Leave a Comment