Home >> Hướng dẫn tự vắt sổ may vá dễ làm

Hướng dẫn tự vắt sổ may vá dễ làm

Một số dòng vải dễ bị tưa như vải bố, vải canvas. Bạn cầ phải vắt sổ trước khi may vá. Tuy nhiên nếu bạn không có máy vắt sổ thì làm bằng tay cũng không khó khăn

Related Posts

Leave a Comment