Hầu như mọi người đều bó tay với bài đố này

Có 2 bình nước. Bình lớn chứa tối đa 5lit, bình nhỏ chứa tối đa 3 lít

Vậy làm sao lấy được chính xác 4 lít nước

Show Comments

2 Comments

    • admin Ngo Quoc Vinh

Leave a Reply