Cái này gọi là cuốn theo chiều gió nè

Đã gần 12 Triệu lược xem 😀

Một sự dàn cảnh rất hay của thánh áo vàng làm mọi người phải chạy theo, kịch bản hài rất hay đánh đúng tâm lý chúng ta hay bị cuốn theo những hành động bất chợt.

Những tình huống này xảy ra quá nhanh, làm chúng ta chưa kịp định thần và bản năng mách bảo là cuốn theo chiều gió cho nó an tâm 😀

Trong khi vừa chạy bộ não sẽ tiếp tục phân tích và cuối cùng là…:D

RUN Prank

Funniest prank I've seen 😂🏃‍♂️ via youtube.com/endorfinanet

Posted by Now I've Seen Everything on Wednesday, November 1, 2017

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply